Seminarier

Seminarier

Övrig verksamhet / Seminarier / Våra seminarier

Våra seminarier

Teater De Vill var en av de grupper som var först med att ta seminarier till sina pjäser. Sedan 1998 har det i princip funnits seminarier till alla gruppens pjäser. I början lät vi organisationer leda efterföljande seminarier utifrån pjäsens tema. Vi samarbetade med Amnesty, Röda korset, Alla kvinnors hus, Stadsmissionen, Svenska freds, Radiohjälpen, Polisen, RFSU, RFSL, mansgrupper, Non fighting generation, Lugna gatan m.fl. Efter några år ville vi utveckla konceptet och blev mer delaktiga i genomförandet. Vi började ta fram seminarier som var mer interaktiva och blandade i större utsträckning övningar, information, diskussion och lek. Att skådespelarna var med och ledde seminariet upplevde vi, ur flera perspektiv, som särskilt viktigt. Inte minst då det för publiken blev tydligt att skådespelaren och den roll hon gjorde inte var samma person. 

Pjässeminarier 

Till alla Teater De Vills pjäser erbjuds efterföljande seminarium på pjäsens tema. Seminarierna leds av skådespelarna och är helt kostnadsfria. 

Utöver pjässeminarier erbjuder Teater De Vill också fristående seminarier som tas fram utifrån önskemål/beställning. Just nu har vi ett som säljs till skolor, myndigheter, församlingar, kommuner, organisationer, mm:


Fas 4, Det konstnärliga nolläget?Fas 4, det konstnärliga nolläget.
Redovisning av forskning kring huruvida funktionsskillnader kan leda till konstnärliga vinster på teaterscenen.

Seminariet blandar frågeställningar, presenterar metoder, rörelsebaserad scenframställning, reflektion, redovisar intervjusvar, samtal och summering av slutsatser. Vi varnar känsliga tittare för att seminariet kan komma att innehålla interaktiva inslag.

Seminariet presenteras första gången vid Johan Bössmans magisterexamination i regi på Stockholms Dramatiska högskola. From hösten 2014-2015 turnerar seminariet över hela landet.