Readings

Readings

Övrig verksamhet / Readings / Våra readings

Våra readings

Teater De Vill har kontinuerliga Readings av nya pjäser inför publik. Framförallt handlar det om läsningar av egna pjäser för referensgrupper som består av skolklasser från Stockholmsområdet.  Vid läsningarna medverkar pjäsförfattarna, regissör, producent och skådespelare. Arbetet ligger till grund för bearbetning, utveckling och anpassning av manus.