Kurser

Övrig verksamhet / Kurser / Prova på dagar i teater

Prova på dagar i teater

Teater De Vill ger prova-på-dagar i teater på olika orter i Sverige. Kurserna vänder sig till ungdomar/vuxna med funktionsnedsättningar över hela landet. 

Prova-på-dagarna leds av Johan Bössman och Jonas Franksson och består av en grundkurs i skådespeleri samt information om Teater De Vills tillgänglighetsarbete. Syftet är att entusiasmera och inspirera personer med funktionsnedsättningar att prova på teater. Johan och Jonas berättar också om sina vägar in i teatern. Detta för att ge exempel på hur det är att jobba professionellt med teater som skådespelare med funktionsnedsättningar. Ytterligare ett syfte är att sprida information kring Teater De Vill arbete med integrerade ensembler och tillgänglighet. Det finns idag väldigt få utbildade skådespelare med funktionsnedsättningar. Ett av skälen till detta är att avståndet till att börja med teater är stort. De flesta teaterutövare har börjat i tidig ålder med teaterkurser, cirklar, eftergymnasiala utbildningar m.m. Därefter har de gått vidare till högre utbildning på teaterhögskola eller liknande. Vi tror a en förklaring till att det är finns så få utövare med funktionsnedsättningar beror på följande:. Inga utbildningar, ingen tradition, inga utövare, inga exempel/förebilder. Teaterhögskolan konstaterar att avsaknaden av funktionsnedsatta elever beror på att inga har sökt. Det vill vi ändra på! Pris: c: 10 000:- (resa/logi tillkommer)