Gästspel

Övrig verksamhet / Gästspel

Othello

av William Shakespeare

Desdemona: Therése Törnblom
Othello: Thomas Widman

översättning: Mats och Lars Huldén
teknik och publik: Emma Jansson
musikalisk coach och inspelning: Erik Skarby

Tack till:
Mats och Lars Huldén
Teater Västernorrland
Riksteatern
Teater De Vill
Jenny Larsson
Alejandro Vivanco
Leif Janzon
Leif Sundgren
Kjell Tovle