Film med fritidsgårdar

Film samarbeten med fritidsgårdar

Övrig verksamhet / Film samarbeten med fritidsgårdar / Introduktion

Introduktion

Teater De Vill arbetar med en ungdomsteatergrupp i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdel. Syftet är att ungdomarna själva får pröva att spela teater, träna sig på koncentration, samarbete, fantasi, att bejaka varandras idéer mm. Men också att de skulle lära känna teatern genom att gå och se föreställningar. Framförallt för att de ska få möjlighet att upptäcka, lära och bli inspirerade i sitt eget skapande. Det är också ett faktum att många av ungdomarna i regionen aldrig besökt en större teater (Dramaten, Stadsteatern) och att trösklarna ibland känns oöverstigliga. Gruppdeltagarna har rekryterats via besök på fritidsgårdarna (Dalen, Högdalen, Rågsved, Hagsätra, Stureby, Örby). Under året besöker gruppen teatrar och arbetar med scenframställning. Arbetet avslutas med uppspel/föreställning i Rågsved och på Scenen Pipersgatan 4. 

Kontakta oss och boka in ett möte. Vi kan hjälpa er att starta upp ett projekt.