Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelser

Om teatern / Verksamhetsberättelser / 2016

2016

Teater De Vill på Scenen Pipersgatan 4 är en högproducerande teatergrupp som blandar konstnärliga uttryck, korsbefruktar det konstnärliga med det temabaserade och skapar unika projekt. Under 2016 tar vi, inom ramen för vårt omfattande Identitetsprojektet, fram ytterligare en pjäs, Identitet-elev. Pjäsen som skrivs av, med och för lågstadieklasser i Stockholmsområdet handlar b.la. om vad det innebär att vara elev, skolan, relationer, mm. För högstadiet och gymnasiet sätter vi upp pjäsen Cut the cuts som skrivs med och spelas av unga masai-kvinnor som flytt från könsstympning och barngifte. Föreställningen, som turnera i byar i Kenya och i Stockholmsområdet tar upp: kvinnors situation i Masai Mara, tankesätt kring könsstympning samt hur en ser på könsroller och kvinnors rättigheter.
Vi fortsätter turnera med Identitetsprojektets övriga två pjäser som togs fram under 2015. STONEFACE/DUCKFACE av Emma Broström som handlar om vad vi är, vad vi vill vara och vad alla andra vill få oss till och Identitet – lärare av Bennedek & Jelinek som bygger på lärares egna tankar om skolan och sin identitet som lärare. Utöver pjäser rymmer projektet seminarier och en stor mängd skapandeskola aktiviteter (workshops, mm).

Likaså arbetar vi vidare med projektet I skuggan av en flykt vars övergripande syfte är att med teater som medel arbeta med frågor kring flykt, rasism, främlingsfientlighet, fördomar, etnicitet, integration och attityder. Vi genomför ett omfattande samarbete med Sigtuna kommun (Märsta) där vi tillsmammans med 6 klasser bestående av nyanlända och asylsökande arbetar med workshops i vilka eleverna b.la. gör egna teaterföreställningar. Vi arbetar vidare med skrivarverkstäder för mellan- och högstadiet i utvecklandet av e-boken Ungas tankar om flykt.  Ledstjärna för verksamheten är: av, med och för barn/ungdomar. Tematiskt såväl som konstnärligt.

Vårt arbete med tillgänglighet fortsätter givetvis under 2016. Framförallt sammanställs våra erfarenheter/reflektioner/slutsatser av arbete med integrerade ensembler bestående av skådespelare med funktionsnedsättning. Sammanställningen som görs av Johan Bössman, inom ramen för hans masterstudier i regi på Stockholms Dramatiska högskola, sammanfattar över 10 års arbete i fyra faser. Samarbetet med en rad handikapporganisationer STIL, NHR, fortlöper. Vi ger kurser, deltar i festivaler, ger seminarier, sprider vårt budskap kring de konstnärliga vinsterna i arbetet med funktionsskillnader och ansvarar för framtagandet av en mångfaldsplan för Teatercentrum och alla dess medlemsteatrar.

Utöver handikapporganisationerna ovan samarbetar vi med en rad organisationer, skolor, kommuner och myndigheter. Migrationsverket, 3 gräsrotsorganisationer i Kenya, Blå huset - Tensta, Stockholms Dramatiska högskola, Riksteatern, Ljudbang, m.fl. Slutligen fortsätter arbetet med att utveckla Scenen Pipersgatan 4 som erbjuder en mängd konstnärliga uttryck. Egna premiärer och föreställningar, gästspel, barnteaterkurser, seminarier, kabaréer, readings, konserter m.m.

Klicka här för att läsa hela 2016 års verksamhetsberättelse.