Teater De Vill

Teater De Vill

Om teatern / Teater De Vill / Introduktion

Introduktion

Teater De Vill bildades 1996. Utifrån egna Scenen Pipersgatan 4 blandar vi uttryck, korsbefruktar det konstnärliga med det temaburna, skapar unika projekt, tar fram nyskrivna pjäser och turnerar med redan framtagna. Teater De Vills pjäser berör och skildrar alltid den verklighet vi lever i. Nästan alltid handlar det om att låta den marginaliserade människan komma till tals. Pjäserna granskar vårt samhälle, dess attityder, fördomar och ideal. Ofta ur ett ungt perspektiv.

Vi arbetar gärna i gränslandet mellan teater, mim, dans, livemusik, akrobatik och berättar i bilder snarare än ord. Det fysiska skådespeleriet står i centrum. I anslutning till föreställningarna arrangeras ofta seminarier för publiken, med målsättning att väcka diskussion om pjäsernas tema. Till alla pjäser finns lärarhandledningar och efterarbetesmaterial. Stora delar av gruppens verksamhet genomsyras av arbetet med tillgänglighet. En övergripande målsättning är att tillgängliggöra och öppna teaterscenen för personer med funktionsnedsättningar.