Kalendarium

September 2018
# Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön
35           1 2
36 3
Seek and Hide
10:00, Vinstaskolan, Stockholm

Seek and Hide
13:00, Vinstaskolan, Stockholm
4
Seek and Hide
10:00, Vasa Real, Stockholm

Seek and Hide
13:00, Vasa Real, Stockholm
5
Seek and Hide
10:00, Hammarbyskolan södra, Stockholm

Seek and Hide
13:00, Hammarbyskolan södra, Stockholm
6
Seek and Hide
09:30, Byggtekniska gymnasiet, Stockholm
7
Seek and Hide
10:00, Kungsholmens västra gymnasium, Stockholm

Seek and Hide
13:00, Kungsholmens västra gymnasium, Stockholm
8 9
37 10
Seek and Hide
10:00, Rålambhovsskolan, Stockholm

Seek and Hide
13:00, Rålambhovsskolan, Stockholm
11
Skapande skola
09:00, Vattmyraskolan, Järfälla

Seek and Hide
13:00, Vällingby
12
Skapande skola
09:00, Vattmyraskolan, Järfälla
13
Skapande skola
09:00, Vattmyraskolan, Järfälla

Seek and Hide
10:00, Engelska skolan Bromma, Stockholm

Seek and Hide
13:00, Engelska skolan Bromma, Stockholm
14
Skapande skola
09:00, Vattmyraskolan, Järfälla
15 16
38 17
Seek and Hide
10:00, Haninge, Stockholm

Seek and Hide
12:30, Haninge, Stockholm
18
Seek and Hide
10:00, Haninge, Stockholm

Aisha
10:00, Vattmyraskolan, Järfälla

Seek and Hide
12:30, Haninge, Stockholm

Aisha
13:00, Vattmyraskolan, Järfälla
19
Skapande skola
09:00, Vattmyraskolan, Järfälla

Seek and Hide
10:00, Haninge, Stockholm

Seek and Hide
12:30, Haninge, Stockholm
20
Skapande skola
00:00, Kolla kultur

Skapande skola
09:00, Vattmyraskolan, Järfälla

Seek and Hide
10:00, Haninge, Stockholm

Seek and Hide
12:30, Haninge, Stockholm
21
Skapande skola
09:00, Vattmyraskolan, Järfälla
22 23
39 24
Skapande skola
09:00, Vattmyraskolan, Järfälla
25
Skapande skola
09:00, Vattmyraskolan, Järfälla

Seek and Hide
10:00, Scenen Pipersgatan 4, Stockholm

Seek and Hide
13:00, Scenen Pipersgatan 4, Stockholm
26
Skapande skola
09:00, Vattmyraskolan, Järfälla

Aisha
10:00, Utbudsdag, Västmanland
27 28 29 30

Kommande produktioner

Fas 4, Det konstnärliga nolläget?

Produktioner / Aktuella / Fas 4, Det konstnärliga nolläget?

Teater De Vill bedrev under 2014-2016 forskning kring huruvida funktionsskillnader kunde leda till konstnärliga vinster på teaterscenen. Forskningen bedrevs inom ramen för Johan Bössmans masterstudier på Stockholms dramatiska högskola. Delar av forskningsprojektet finns sammanställt i ett dramatiserat seminarium som blandar teaterframträdande, resultatredovisning, samtal, mm.

Regissör: Johan Bössman (skådespelare)

Skådespelare: Jonas Franksson, Erik Markstedt (in memoriam)

Tid: 1 tim

Pris: 10 000 (+ resa/logi 3 pers)

För bokning: Teater De Vill, 08-652 08 01, info@teaterdevill.com

 

Lite om bakgrunden

I retoriken för mångfald i det offentliga rummet brukar ideologiska och politiska argument anföras. Ungefär så här: ”Om personer med funktionsnedsättningar ska integreras och bli en naturlig del i samhället måste de synliggöras och släppas in i det offentliga rummet. Det handlar om att skapa positiva förebilder och exponera det som skrämmer och känns annorlunda.” Påståendet, som är Teater De Vills, handlar om att inkludera och på så vis skapa utrymme för andra men också om attitydförändringar genom synliggörande. Detta är för oss viktiga perspektiv och medel i arbetet med att minska klyftor i ett otillgängligt samhälle. Likaså, rymmer resonemanget, argument för mångfald och minoritetsrepresentation på teaterscenen (även film, tv, mm). Det är bara det att argumenten begränsas till politik och pedagogik. Väldigt lite handlar om huruvida denna representation också skulle kunna medföra konstnärliga vinster för teatern. Att teatern kan utvecklas av ett annat perspektivs erfarenheter och uttryck. Att skådespelaren med funktionsnedsättningar är en källa för konstnärliga innovationer snarare än representant för sin nedsättning. Följaktligen handlade detta projekt inte om att undersöka vad teatern kan göra för mångfalden i allmänhet och personer med funktionsnedsättningar i synnerhet utan vad den/de kan göra för teatern.

 

Så här skriver Johan Bössman om sitt arbete och Fas 4.s frågeställningar

Mina frågeställningar grundar sig i idén om att den gående skådespelaren med s.k. full rörlighet och utan funktionsnedsättningar utgjort/utgör normen för scenisk gestaltning. Jag tror också att skådespelaren skolas utifrån denna norm både medvetet och omedvetet. Därför vill jag undersöka vilka möjligheter som skapas och hur en iscensättning av en teatertext kan ges form om skådespelaren har en funktionsnedsättning. Inom teatern används ibland begreppet: att nollställa sitt instrument. Betydelsen av detta torde vara att skådespelaren neutralisera eller nollställer sin kropp och intar ett s.k. nolläge [jfr eng. zero position]. Ett grundläge, utgångsläge eller neutralt läge (neutrum) för scenisk gestaltning. Ett slags icke-gestaltande som står i kontrast till det gestaltande. Enligt mina egna erfarenheter och iakttagelser är det skolade nolläget i närvaro, under avspänning, utan rörelser, oftast stående, med armarna hängande utmed sidorna, fötterna i samma bredd som axlarna, ansiktet nollställt och blicken rakt fram. Jag är medveten om att denna beskrivning är både generaliserande, förenklad och behöver en mer djupgående analys. Vad som är intressant är dock att en skådespelare tycks tränas/skolas i att inta ett utgångsläge som utgår från normalitet och som får konsekvenser på den sceniska gestaltningen. Utifrån detta resonemang har jag, framförallt via intervjuer med ansvariga för undervisningen på Stockholms Dramatiska högskola, sökt ta reda på vad nolläget (utgångsläget) mer ingående består i. Centralt har varit att undersöka utrymmet för ett instrument (kropp) som har en annan funktionalitet än majoriteten och där begrepp som orörlig, neutral och uttryckslöshet har en annan betydelse.

  • Vad är en skådespelares nolläge (neutralläge)? Vad är dess syfte? Hur ser det ut?
  • Vilka dramaturgiska möjligheter (vinster?) skapas om man i en iscensättning utgår från skådespelare med funktionsnedsättningar? (Om inte gestaltandet utgår från klassisk skolning och full rörlighet utan från ett annat sätt att röra sig.)
  • Kan livserfarenheter från att leva med en funktionsnedsättning få konsekvenser på textanalys, rolltolkning och situationsförståelse? Hur?

 

Redovisning/kunskapsförmedling

Seminariet presenterades första gången på Stockholms Dramatiska högskola och erbjudas därefter teatrar, kommuner, myndigheter, organisationer, föreningar, skolor, m.fl. över hela landet.

Läs gärna Johan Bössmans skriftliga redogörelse.

Läs mer och se vår film från förstudien

Skådespelare: Johan Bössman, Jonas Franksson

Regissör: Johan Bössman

Manusförfattare: Johan Bössman

Dokument

Inbjudan