När solen går i moln 1

När solen går i moln 1

Jonas Franksson, Harleen Sandelin och Tomas Åhnstrand

Foto: José Figueroa