Amfetamin och Sportdryck

Amfetamin och Sportdryck

Hanna Sundén och Kaj Ahlgren

Foto: José Figueroa