Aisha

Informationsblad: Skapande Skola

Informationsblad: Aisha

Lärarhandledning

Amfetamin och Sportdryck

Amfetamin och Sportdryck efterarbetesmaterial

Infoblad Amfetamin & sportdryck

Ankarbarnet

Ankbarnet informationsblad

Ankbarnet Affisch

Lärarhandledning

Skrivarverkstäder för högstadiet

Cut the cuts

Informationsblad, Cut the cuts

Dagboksanteckningar från Cut the cuts 1

Death Row

Infoblad Deathrow

Den okända resan

Säljblad

Den okända resan, Borås Tidning 9 april 2014

Djésa

Pressrelease Djesa

Infoblad Djésa -en flickas berättelse

En lektion i kärlek

Infoblad En lek i kärlek

Lärarhandledning En lek i kärlek

En Pojke med resväska

En Pojke med resväska infoblad

För samtal efter pjäsen

Recensioner

Fas 4, Det konstnärliga nolläget?

Inbjudan

Identitet Elev

Informationsblad Identitet elev

Skapande skola, Identitet

Pressrealese

Identitet lärare, Kameleonten

Informationsblad, Identitet Lärare

Pressrealese, Identitet Lärare

Kabaré 19-23

Ryssar affisch

Klara och Tiger på äventyr

Infoblad Klara och Tiger

Pressrelease Klara och Tiger

Mitt och ditt och mitt

Mitt och ditt och mitt informationsblad

När solen går i moln

Informationsblad, När solen går i moln

Peer Gynt from Kosovo

Lärarhandlening

Program

Affisch

Seek and Hide

Informationsblad: workshops

Informationsblad Seek and Hide

Stoneface och Duckface

Affisch Stoneface och Duckface

Informationsblad Stoneface och Duckface

Lärarhandledning Stoneface/Duckface

Teater på väg

Pressrelease_Teater på väg

Teater på väg infoblad

Ungas tankar om flykt

Skrivarverkstäder för högstadiet

Skrivarverkstäder för mellanstadiet

Vapenhuset

Pressrelease Vapenhuset

Infoblad Vapenhuset

Lärarhandledning Vapenhuset