Aisha

Informationsblad: Skapande Skola

Informationsblad: Aisha

Lärarhandledning

Amfetamin och Sportdryck

Amfetamin och Sportdryck efterarbetesmaterial

Infoblad Amfetamin & sportdryck

Ankarbarnet

Ankbarnet informationsblad

Ankbarnet Affisch

Lärarhandledning

Skrivarverkstäder för högstadiet

Cut the cuts

Informationsblad, Cut the cuts

Dagboksanteckningar från Cut the cuts 1

Death Row

Infoblad Deathrow

Den okända resan

Säljblad

Den okända resan, Borås Tidning 9 april 2014

Djésa

Pressrelease Djesa

Infoblad Djésa -en flickas berättelse

En lektion i kärlek

Infoblad En lek i kärlek

Lärarhandledning En lek i kärlek

En Pojke med resväska

En Pojke med resväska infoblad

För samtal efter pjäsen

Recensioner

Fas 4, Det konstnärliga nolläget?

Inbjudan

Hej Hyper

Informationsblad: Hej Hyper!

Identitet Elev

Informationsblad Identitet elev

Skapande skola, Identitet

Pressrealese

Identitet lärare, Kameleonten

Informationsblad, Identitet Lärare

Pressrealese, Identitet Lärare

Kabaré 19-23

Ryssar affisch

Klara och Tiger på äventyr

Infoblad Klara och Tiger

Pressrelease Klara och Tiger

Mitt och ditt och mitt

Mitt och ditt och mitt informationsblad

När solen går i moln

Informationsblad, När solen går i moln

Peer Gynt from Kosovo

Lärarhandlening

Program

Affisch

Seek and Hide

Informationsblad: workshops

Informationsblad Seek and Hide

Stoneface och Duckface

Affisch Stoneface och Duckface

Informationsblad Stoneface och Duckface

Lärarhandledning Stoneface/Duckface

Teater på väg

Pressrelease_Teater på väg

Teater på väg infoblad

Ungas tankar om flykt

Skrivarverkstäder för högstadiet

Skrivarverkstäder för mellanstadiet

Vapenhuset

Pressrelease Vapenhuset

Infoblad Vapenhuset

Lärarhandledning Vapenhuset