Li Molnar Kronlid

Medarbetare / Li Molnar Kronlid
Li Molnar Kronlid

Utbildad på mim programmet, Stockholms dramatiska högskola (2014-2017). Under sista termin på StDH spelade hon Iwona på Teater Tribunalen samt slutproduktion A map to get lost på Backa Teater i Göteborg. Li var under hösten 2017 med i produktionen Guji Guji på turné i Sverige och USA (Boulevardteatern).

Nu är hon aktuell i Aisha på Teater De Vill.

Li Molnar Kronlid har arbetat med följande produktioner:

Dramapedagog: Skapande skola

Skådespelare: Aisha