Ledningen

Medarbetare / Ledningen

Johan Bössman är teaterns konstnärlige ledare och teaterchef. Då Teater De Vill arbetar i projekt (ofta fleråriga) ingår inte sällan projektens regissörer och projektledare i teaterns konstnärliga ledarskap. 

Johan Bössman
Johan Bössman